PROMOCJA 40 % – dla Biur Rachunkowych
  • W ramach promocji każda firma posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta na podstawie certyfikatów księgowych lub na podstawie wpisu PKD określającego rodzaj działalności rachunkowo-księgowej, ma prawo do zakupu nowych abonamentów WAPRO 365 w wariancie Biuro oznaczonych w cenniku jako cena podstawowa oraz dowolnej liczby abonamentów na stanowiska dodatkowe (w ramach jednej transakcji) z rabatem 40%
  • Powyższym rabatem może być również objęty zakup nowe go abonamentu WAPRO Mag 365 w dowolnym wariancie, maksymalnie do 3 stanowisk, o ile program będzie wykorzystywany do użytkowania na własne potrzeby (np. fakturowania za usługi związane z prowadzeniem działalności wyszczególnionej w powyższym oraz zakup zostanie dokonany w jednej transakcji z zakupem abonamentu w wariancie Biuro.
  • Z promocji można skorzystać tylko raz i nie można jej łączyć z innymi promocjami.
PROMOCJA 20% – dla nowych firm

Promocja na wszystkie produkty marki Wapro i Raks (z wyjątkiem aktualizacji) dla firmy która nie była jeszcze klientem firmy Błękit. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami.

PROMOCJA 40% – dla nowych firm w Wapro
  • Promocja dotyczy firm, które po raz pierwszy decydują się na zakup abonamentu WAPRO 365. Numer NIP nie może być przypisany do żadnej licencji programu marki WAPRO.
  • Rabat 40% obowiązuje tylko na oprogramowanie WAPRO 365 i dotyczy całej pierwszej transakcji. Każda kolejna (dodatkowe, stanowiska, rozbudowy wariantów itd.) będzie realizowane zgodnie z aktualnym cennikiem detalicznym.
  • Promocji nie można łączyć z innymi promocjami.
Wybierz Błękit! Dobierzemy dla Ciebie idealne oprogramowanie dla Twojej firmy!

Jesteśmy firmą działającą od 1995 roku.
Zajmujemy się głównie sprzedażą, wdrażaniem i serwisem oprogramowania do obsługi firm, a w szczególności programów magazynowych, księgowych, kadrowo-płacowych oraz do ewidencji i amortyzacji środków trwałych. Instalujemy i wdrażamy płatnika oraz pomagamy spółkom w wysyłkach sprawozdań finansowych do KRS i rejestracji wniosków w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
W naszej ofercie znajduje się też oprogramowanie z innych dziedzin.Zajmujemy się także modernizacją i montażem komputerów oraz sieci komputerowych. Nowością w Naszych usługach jest również wdrożenie i szkolenie z Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), przeszkolenie z RODO jak i również wdrażaniem Podpisu Cyfrowego.

Działamy na terenie Warszawy oraz całego Województwa Mazowieckiego

Z NAMI PRZYSTOSUJESZ BIZNES DO NOWOCZESNYCH TRENDÓW ZA JEDNYM RAZEM!

oprogramowanie dla firm ząbki

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system mający za zadanie utworzenie prywatnych oszczędności emerytalnych pracowników. Do programu może przystąpić każdy płacący składki emerytalne i rentowe.

Obowiązek tworzenia i zarządzania systemem PPK spoczywa na pracodawcy, a składki na rachunek imienny pracownika wpłacają wspólnie pracodawca, pracownik i państwo. Zatrudniający w porozumieniu z przedstawicielami pracownikami wybiera instytucję finansową do której będą przelewane środki zatrudnionych.

Wpłaty uiszczane przez pracodawcę i pracownika są wyliczane na podstawie procentowej wartości od wynagrodzenia brutto pracownika. Przy składce podstawowej jest to 2% opłacane przez zatrudnionego i 1,5% przez pracodawcę. Składkę można powiększyć o sumę do 2% kwoty ze strony pracownika i do 2,5% ze strony pracodawcy.
Państwo przekazuje stałe kwoty: wpłatę powitalną w postaci 250 zł po 3 miesiącach uczestnictwa w systemie oraz sumę 240zł raz do roku( po spełnieniu pewnych warunków).
Pracownik poprzez deklarację rezygnacji u swojego pracodawcy, może w każdej chwili zrezygnować z udziału w PPK, w przeciwnym razie osoby w wieku 18-54 lat są automatycznie zapisywane.

Nadchodzące terminy dotyczące PPK dla firm zatrudniających do 20 pracowników:

  • data obowiązywania od: 1 stycznia 2021
  • ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021
  • ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021

Cennik

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i polskiej ustawy z dnia 01.03.2018  powstał  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zapisuje się w nim dane osób fizycznych sprawujących  bezpośrednią lub pośrednia kontrolę nad firmami. Chodzi o spółki : jawne komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne (od 1 marca 2021 r.), akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623). Zgłoszenia nie muszą dokonywać spółki zagraniczne prowadzące działalność w Polsce w formie odziału.

Jeżeli rejestracja w KRS nastąpiła przed 13 października 2019 trzeba uzupełnić dane w CRBR do 13.07.2020, jeżeli rejestracja w KRS nastąpiła później, to wpis w CRBR należy dokonać w terminie 7 dni. Zmiany w KRS należy także uaktualniać  w CRBR w terminie 7 dni. Dzięki temu, że każdy nieodpłatnie może zobaczyć dane w rejestrze, zwiększa się przejrzystość spółek i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Zgłoszenie do rejestru nie może zgłosić pełnomocnik a jedynie osoba ujawniona w KRS jako reprezentant spółki. System pozwala na podpis  dwóch lub więcej członków zarządu. Wpis można podpisać albo podpisem kwalifikowanym albo przez EPUAP. Po pomyślnej rejestracji zgłoszenia można pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Zgłoszenia nie można dokonać w formie papierowej.

Cennik

Wysyłka do KRS i szefa KAS

Termin wysyłki  sprawozdań finansowych do KRS za 2019 rok został ze względu na Covid-19 przedłużony maksymalnie do 15 padziernika 2020 a dla firma podlegających nadzorowi KNF –  do 15 września.  Należy pamiętać, że wysyłkę trzeba dokonać najpóźniej 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego więc może być to termin wcześniejszy.

Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 nowy termin to 31.07.2020.

Przy wysyłce do KRS, w zależności od firmy, należy obok sprawozdania finansowego dołączyć też uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności, uchwała lub postanowienie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, opinia biegłego rewidenta/sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Sprawozdanie finasowe muszą podpisać elektronicznie wszyscy członkowie zarządu a także osoba sporządająca te sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności ( w PDF) też powinno być podpisane elektronicznie przez zarząd. Do podpisania całości wysyłki (wymienionych wcześniej uchwał i sprawozdań wystarczy podpis jednej z osób z zarządu. Dokumenty można podpisać za pomocą EPUAP lub podpisu kwalifikowanego.

System KRS nie pobiera opłat za umieszczenie wpisów sprawozdania finansowego pod warunkiem że zgłoszenia dokonuje osoba mająca PESEL. W przeciwnym przypadku należy dokać wpisu w serwisie płatnym.

Cennik

Szkolenie RODO Warszawa

Przedsiębiorco! Bądź przygotowany do pracy z RODO

Czym jest RODO?

RODO to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską 27 kwietnia 2016 r. regulujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. RODO od 25 maja 2018 roku zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w UE. Może to być działalność w jakiejkolwiek formie prawnej: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka lub nawet oddział firmy spoza UE, mający jedynie oddział na terenie Unii Europejskiej. Nie ma znaczenia narodowość osób, których dane są przetwarzane. Nie ma również znaczenia to, gdzie dane są przetwarzane (gdzie znajdują się serwery). Istotą RODO jest ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwach, prowadzących działalność na terenie UE.
Oferujemy szkolenia RODO Warszawa
Skorzystaj z Naszej usługi szkolenia z RODO

Nasza usługa szkolenia RODO oraz wdrożenia stosownych praktyk zgodnych z RODO sprawi że Twoja firma będzie na bieżąco z aktualnymi przepisami

Wdrożymy i przeszkolimy Ciebie i Twoją firmę zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.

Jednolity Plik Kontrolny

Z Nami Twoja firma będzie odpowiednio zintegrowana z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to jeszcze jeden wymóg Ministerstwa Finansów polegający na elektronicznym wysyłaniu przez podatników plików w określonych formatach.
Od 01.01.2018 dotyczy on wszystkich firm podlegających podatkowi Vat. Wraz z początkiem roku należy wysyłać do 25 – każdego miesiąca dane z rejestrów vat.
Oprócz tego, od 01.07.2018, w przypadku kontroli z urzędu skarbowego, na jego wezwanie, konieczne będzie dostarczenie plików JPK z faktur czy paragonów z wyszczególnieniem każdej pozycji dokumentu. To samo dotyczy Ksiąg Rachunkowych, Ewidencji Przychodów, Wyciągów Bankowych, Magazynu, Księgi Przychodów i Rozchodów.
Posiadane programy należy wcześniej dostosować do wymogów Ministerstwa Finansów, by spełniały one dodatkowe obowiązki pozwalające na wysyłkę plików JPK.
Sprzedawane przez nas programy Asseco Wapro oraz Raks spełniają te założenia.
Skontakuj się z Nami!

Potrzebujesz wsparcia przy pomocy z JPK? Fachowo przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników z JPK!

Oszczędzaj czas i pieniądze! Nasze oprogramowanie policzy wszystko za Ciebie

Podpis Elektroniczny

JAK DZIAŁA PODPIS ELEKTRONICZNY ?

Podpis elektroniczny jest oświadczeniem woli występującym w postaci cyfrowej.W coraz

większym stopniu zastępuje „zwykły” papierowy podpis.  .Jego istotą jest niezaprzeczalność.

Może być używany razem z usługą znakowania czasem, co pozwala co pozwala na bardzo

precyzyjne określenie momentu złożenia podpisu. Dane mogą być szyfrowane  za pomocą

aplikacji Szafir, co pozwala na ukrycie przed osobami niepowołanymi treści dokumentu.

Złożenie podpisu elektronicznego ma moc prawną równą tradycyjnemu podpisowi.

jednolity plik kontrolny warszawa

DO CZEGO MOŻNA WYKORZYSTAĆ PODPIS ELEKTRONICZNY?

Podpis elektroniczny ma wiele zastosowań. Jest używany do podpisywania deklaracji do urzędu skarbowego, ZUS oraz do poświadczenia tego to co wszystkich podatników VAT
będzie dotyczyło od 01.01.2018, czyli wysyłania plików JPK (jednolitych plików

kontrolnych).
Wiele firm już teraz wykorzystuje podpis do wymienionych wyżej zastosowań.
Dzięki aplikacji Szafir można podpisywać też dokumenty z umowami oraz szyfrować je.
Poprawienie przez osobę niepowołaną dokumentu, po złożeniu podpisu, powoduje negatywną weryfikację co do jego autentyczności.

Kolejną możliwością jest  logowanie do portalu ZUS  w celu sprawdzenia danych dotyczących swojej firmy , zadłużenia w ZUS, kapitału początkowego, lub zwolnień elektronicznych pracowników.

Także coraz więcej urzędów umożliwia  składanie wniosku przez internet, uwiarygodnionego podpisem kwalifikowanym (np. wpis w CEIDG).

Można też rejestrować online bazy danych w GIODO.

BŁĘKITNE LICZBY

24
Lat doświadczenia
28
Gotowych rozwiązań dla Ciebie
2064
Przebytych szkoleń i wdrożeń

Oprogramowanie dla Twojej Firmy

Oprogramowanie WAPRO

Potrzebujesz dobrego oprogramowania dla Twojej firmy? Dobrze trafiłeś!

Nasza firma jest licencjonowanym partnerem firmy Asseco WAPRO. Posiadamy cały asortyment tego producenta.

Jesteśmy uprawnieni do przeszkolenia oprogramowania tego producenta, więc Masz gwarancję, że Ty i Twoi pracownicy będą odpowiednio przygotowani do pracy z oprogramowaniem firmy WAPRO!

Oprogramowanie RAKS

Oprogramowanie firmy RAKS jest skierowane jeżeli zaczynasz kroki jako niedoświadczony przedsiębiorca! To oprogramowanie wspomoże twoje kroki w zarządzaniu z firmą.

Posiadamy odpowiednie przeszkolenie do wdrożenia z oprogramowania firmy RAKS, abyś mógł bez przeszkód wykorzystać pełną moc oprogramowania